EBS Building__0084.jpg

Företagsprofil

EagleBurgmann Sweden AB är en av landets ledande leverantörer av mekaniska tätningar, kompensatorer, boxpackningar och flänspackningar. Med tre regionala servicecenter och försäljningskontor garanterar vi kundorienterad och snabb service gällande renovering och installation, på plats hos er eller i någon av våra servicecenter.

EagleBurgmanns produktportfölj består av ett brett sortiment av högkvalitativa standardprodukter. Vi konstruerar och tillverkar även kundspecifika lösningar oavsett applikation.

Group_KnowHow.jpg

Varje tätningsbehov har sina krav. Från valet av produkt, tätningsmaterial samt hur produkten används till den kundanpassade servicen, så är vi den lämpliga och kompetenta leverantören för er som kund.

Metallslang

Metallslang

Rostfri/syrafast omflätad parallell- eller spiralveckad slang samt slät respektive veckad PTFE-slang. Slangarna är avsedda för krävande applikationer för temperaturer från -250 °C till + 800 °C, för koncentrerade baser och syror eller för vibrationsdämpning. 

Labyrinttätningar

Labyrinttätningar

Med roterande labyrinttätningar möter vi de höga krav på ökad livslängd som Industrin ställer på tätningar för lagerenheten på bla pumpar, växellådor, valsar och andra maskinelement.

Glasfiber-gallerdurk

Gallerdurk, plattor och trappor i glasfiberarmerad härdplast.

Glasfiber medför fördelar såsom låg vikt, enkel bearbetning, ingen korrosion, elektriskt isolerande samt tålighet mot de flesta kemikalier. Vi kan även leverera kompletta konstruktioner.

Flödesmätare

Flödesmätare

Multi FlowUnit är en utvecklad kontrollenhet för att styra flöde och tryck på tätningsvatten för olika system framför allt inom Massa- och Pappersindustrin.

Multi FlowUnit är avsedd både för hög- och lågtrycksspolade mekaniska tätningar och boxpackningar. Multi FlowUnit levereras som en separat enhet men kan även kompletteras med tillbehör som t ex larm, anslutningsslang eller fästanordning.

Sprutskydd

Sprutskydd

Spray Control är ett briljant patenterat skydd i syrafast och rostfritt stål att använda i alla flänsapplikationer.

På insidan av skyddet är en stålväv med spridningskanal fastsvetsad. Kanalen gör att vätskan sprids över hela periferin och att stålväven över hela ytan fångar upp kraften i sprutet så att det omvandlas till ett harmlöst rinnande eller droppande.

Smart snabblås för smidig montering och demontering. Skyddet fungerar även bra mot ånga

Gummikompensator

Gummikompensator

En gummikopensator tar upp expansion, vibration och spänning. I vårt sortiment finner ni både pressade och handbyggda kompensatorer i olika utföranden och materialkombinationer

Reparation av mekaniska tätningar

Reparation av mekaniska tätningar

Fullutrustad verkstad för renovering och reparation av mekaniska tätningar

Alla renoveringar innefattar inspektion, bearbetning, montering och trycktest. Kunden får alltid en rekommendation på den mest kostandseffektiva renoveringen utifrån tätningens skick.

I våra verkstäder jobbar vi märkesoberoende och renoverar de flesta förekommande tätningarna på marknaden.

Logga in här för att finna just er reparationsrapport.

Service

Service

Vi utför service och installation av mekaniska tätningar, montage av kompensatorer och ompackning av pumpar ute hos kund eller i någon av våra servicecenter i Sundsvall och Göteborg. Vi erbjuder även konsultation och modulbaserade servicepaket efter kundens behov som exempelvis optimering av lagerhållning vilket minskar antal artiklar och produktvarianter i drift.

Teknisk support

Teknisk support

Vi bistår alla våra kunder med teknisk support i form av felorsaksanalys, inspektion ute i fält, analys av driftparametrar i respektive applikation, förslag på uppgraderingar etc.

Utbildning

Utbildning

Vi erbjuder utbildning som är skräddarsydd efter våra kunders behov. Dessa ges vanligtvis i grupp men även individuella utbildningar erbjuds.

Utbildningen sker i våra egna lokaler eller ute hos kund som exempelvis en del i ett serviceavtal. Vi har också en unik möjlighet att arrangera seminarier för våra kunder på EagleBurgmanns huvudkontor och produktionsanläggning i Tyskland. I samband med  projektleveranser erbjuder vi produktspecifika utbildningar för kunden.

Group_History 1.jpg

EagleBurgmann Sweden AB grundades 1988 som ett helägt dotterbolag av EagleBurgmann Germany GmbH & Co. 2007 gick vi samman med Elof Hansson Industrikomponenter och är idag en av de största aktörerna i Sverige gällande mekaniska tätningar, kompensatorer samt box och flänspackning. Vi har fram till idag vuxit till att vara 26 anställda med kontor i Norrköping och Göteborg, säljare utlokaliserade över hela landet samt service och renoveringsverkstäder i både Sundsvall och Göteborg.

Group_SealingTechnology.jpg

Utvecklingen av tätningstekniken är nära relaterad till industriella framsteg. Nästan alla maskiner och system måste tätas på ett säkert och tillförlitligt sätt - antingen dynamiskt eller statiskt. Tätningar har därför rollen som en nyckelkomponent i de flesta industriella anläggningar.

EagleBurgmann_Group.jpg

Tätningsteknik för industrin

EagleBurgmann är en av världens ledande leverantörer av industriell tätningsteknik. Mekaniska tätningar, spärrvätskesystem, magnetkopplingar, flytande kolringstätningar, kompensatorer, boxpackningar och flänspackningar, liksom servicetjänster. Överallt där tillförlitlighet och säkerhet är ett krav.

Mekaniska tätningar och mer

Tätningsteknik från EagleBurgmann finns över hela världen inom olja- och gasindustrin, raffinaderier, petrokemisk, kemi och läkemedelsindustrier, livsmedelsindustrin, energi, vatten, gruvor, massa och papper, flyg och andra industrier. Nära 6.000 anställda ger sina idéer, lösningar och engagemang så att kunderna kan lita på vår tätningsteknik.
Det som gör att vi sticker ut är vår utmärkta kvalitet, stor innovationsförmåga, och en omfattande produktportfölj för nästan alla industriella processer och användningsområden. Vår produktportfölj innehåller allt från mekaniska tätningar och spärrvätskesystem till magnetkopplingar, flytande kolringstätningar, kompensatorer, boxpackningar och flänspackningar samt heltäckande servicetjänster. Eftersom vi är en del av den tyska Freudenberg och japanska EKK gruppen har vi alla de resurser som krävs för ett starkt grundat och pålitligt partnerskap.

EagleBurgmann WORLDWIDE

Please choose your country

Uppföljningsanalys

Reparationskort laddar ni ner här

Succe vid drift med torrgående tätning
Succe vid drift med torrgående tätning

EagleBurgmanns tätningtyp SeccoMix. Läs mer här(Engelska)

Stay informed with Excellence in Practice